menuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 105002 osób
 • Do końca roku: 36 dni
 • Do wakacji: 212 dni
Środa, 2015-11-25
Imieniny:
Elżbiety, Katarzyny

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

OGŁOSZENIE

Przedszkole Samorządowe „Wesołe Krasnale” w Moszczenicy

serdecznie zaprasza rodziców i dzieci z naszego przedszkola

do udziału w konkursie fotograficznym 

pt. „Moszczenica w jesiennej szacie”

Konkurs polega na wykonaniu zdjęć przedstawiających piękną polską jesień w naszej miejscowości. Prace należy składać do 27 listopada 2015r. Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej. Zachęcamy do udziału!

 

 

Rodzinny konkurs fotograficzny

MOSZCZENICA W JESIENNEJ SZACIE”

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizator: Przedszkole Samorządowe „Wesołe Krasnale” w Moszczenicy 38-321 Moszczenica 524

Tel. 18 354 10 21

e-mail: przedszkolemoszczenica@gmail.com

 1. Cel konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 • Popularyzowanie piękna naszej wioski

 • Uwrażliwienie na piękno krajobrazu

 • Promowanie pasji fotograficznych wśród dzieci i ich opiekunów.

 1. Uczestnicy konkursu: dzieci przedszkolne i ich rodzice

 2. Warunki uczestnictwa:

 • Każda rodzina może nadesłać maksymalnie trzy prace w formacie 20 x 30 cm

 • Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka

 • Fotografie powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autorów

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz na wystawie w OKiB w Moszczenicy.

 1. Termin i warunki dostarczenia prac:

 • Prace konkursowe prosimy przekazywać wychowawczyniom grup lub przesłać na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „konkurs fotograficzny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2015r.

 • Prace przesłane lub dostarczone po terminie nie będą oceniane

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki

 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

 1. Ocena prac, ogłoszenie wyników i nagrody:

 • Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa w dniu 7 grudnia 2015 r.

 • Komisję powołuje Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Wesołe Krasnale” w Moszczenicy

 • Prace, które nie spełniają warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję Konkursową

 • Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia

 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna

 • Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają karnet do „Małego Robinsona”, natomiast pozostali uczestnicy dyplom podziękowania za uczestnictwo

 • Lista laureatów zostanie zamieszczona 7 grudnia 2015r. na stronie przedszkola: psmoszczenica.szkolnastrona.pl

 • Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015r. o godz. 10:00 w Przedszkolu Samorządowym „Wesołe Krasnale” w Moszczenicy z udziałem laureatów oraz uczestników konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego

MOSZCZENICA W JESIENNEJ SZACIE”

 

 

 

 

Imię i nazwisko Autora / Autorów pracy konkursowej

 

 

Data wykonania zdjęcia

 

 

 

 

Krótki opis fotografii

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

 

 

 

 

…………………………………………….

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

dziecka biorącego udział w konkursie


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2014/15 przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.

 


 

 

 

 

" bo gdzie łączą wspólne cele, tam są wszyscy przyjaciele"

 

 


 

 

 

  

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma